Terms and conditions

Kurser och utbildningar online
Alla kurspaket som går att köpa online innefattar 2 veckors ångerrätt så länge inte kursen är påbörjad. 
Påbörjad kurs återbetalas ej.

Kurser, clinics & lektioner på Södra Falla.

 • Avbokning av ridlektioner och gruppträningar på Södra Falla ska ske senast kl 12 dagen innan.
  Om avbokning uteblir faktureras en kostnad på 200kr.

 • Avbokning av clinicplats på Södra Falla ska ske senast 1 vecka innan, alternativt mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg.
  Om avbokning enl. regler ej görs debiteras halva clinickostnaden. Ev redan betald kurs återbetalas endast mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg.

Om du inte kan komma på din bokade träning/clinic kan du alltid försöka hitta en ersättare för dig.

Kurser, clinics & lektioner hos dig/er.

 • Avbokning av privatlektion hemma hos dig ska ske senast 3 dagar innan, alternativt mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. I annat fall faktureras en kostnad på 400kr per bokad timme.

 • Avbokning av clinics & kurser ska ske senast 1 vecka innan.
  I annat fall faktureras halva kostnaden.

Ev Träningshästar

 • Avbokning av träningshäst ska ske senast 14 dagar i förväg, alternativt mot uppvisande av veterinärintyg. Om avbokning ej sker enl. reglerna så faktureras en avgift på 1 500kr.

Kurser och clinics med utomstående tränare på Södra Falla.

 • Avbokning av plats på clinic/kurs för annan tränare än Emelie på Södra Falla ska ske senast 4 veckor innan om det ska bli kostnadsfritt.

Om avbokning görs mellan 28-21 dagar (4-3 veckor) innan kursen tas endast en administrativ avgift ut á 250kr/plats.

Om avbokning sker mellan 20-7 dagar (3-1 vecka) innan kursen tas halva kursavgiften ut, om inte ersättare hittas. Sker avbokning sista veckan (6-0 dagar innan) betalas full plats om inte ersättare hittas.

Vid frågor kontakta Emelie